Parlay систем за обложување

Ова е систем кој се игра со позитивна прогресија и е одличен за почеток, бидејќи нема потреба од голема банка и ризикот е доста мал.

Системот е исто така едноставен и не бара некои посебни комплицирани калкулации. Суштината на овој систем е целата добивка да се реинвестира, односно добивката од едно обложување служи како влог за другото, додека добивката од тоа другото служи за влог на третото итн. Играчот сам си ја одредува вредноста на својата банка, почетниот влог и лимитот, односно добивката се спрема во банка и почнува нов круг со почетен влог.

Вкупниот коефициент на тикетот не треба да биде помал од 2, а на тикетот може да имате еден, два или три натпревари. Повеќе од три не би требало да ставате, бидејќи ризикот значајно се наголемува. Однсно тоа значи дека шансите за да промашите одреден натпревар се големи.

Овој систем ќе го прикажеме на еден пример. Погледенете!

Износ на банката: 200 евра

Почетен влог: 1 евро

Коефициент: 2

Првиот круг се состои од низа од 4 обложувања (низата може да си ја поставите по желба, 3, 5 или 6 итн.)

Прв тикет:

Влог: 1 евро

Вкупен коефициент: 2

Доколку тикетот е добитен: Профит = 1 евро

Втор тикет:

Влог: 2 евра (почетниот влог од 1 евро + добивката 1 евро)

Вкупен коефициент: 2

Доколку тикетот е добитен: Профит = 4 евра

Трет тикет:

Влог: 4 евра (влогот од претходниот тикет 2 евра + добивката 2 евра)

Вкупен коефициент: 2

Доколку тикетот е добитен: Профит = 8 евра

Четврт тикет:

Влог: 8 евра: (влогот од претходниот тикет 4 евра + добивката 4 евра)

Вкупен коефициент: 2

Доколку тикетот е добитен: Профит = 16 евра

Погодени се 4 тикети по ред и кругот се затвара.

Вкупно остварен профит: 15 евра.

Што ќе се случи кога тикетот ќе биде промашен?

Кога тикетот ќе биде промашен се враќате на почетокот од низата, односно почнувате со влог од 1 евро. Значи ако „паднете“ на било кој тикет во низата се губи само почетниот влог од 1 евро.

Зар не изгледа сето ова супер ?