Што е коефициент?

Коефициент претставува веројатност дека тимот или играчот ќе го оствари резултатот т.е бројот кој се множи со твојот влог.

Обложувалниците го имаат правото да ги сменат коефициентите во текот на спортските настани. Ние секако навремено ќе бидете известени, со цел да имате увид на што се кладите. Кога се пресметува добивка, се земаат во предвид коефициентите кои биле важечки во моментот на уплата.

Важечкиот коефициент за кладење, како и во кладењето во живо, се смета онај коефициент кој ви е испечатен на тикетот.

Коефициент и онлајн обложување

Која е поврзаноста на коефициентите и онлајн обложувањето? Е па доколку сметате дека нема никаква поврзаност вие се лажете.

Предноста на онлјан кладењето, наспроти традиционалниот начин на кладење е во тоа што вие имате детален увид на коефициените. На располагање ви се сите обложувалници, вие може да ги споредите коефициентите на другите обложувалници и на тој начин да одберете во која ќе се кладите.

Секако тоа е многу важно затоа што коефициентот е директно поврзан со вашите финансии. Но не секогаш е важно коефициентот да е премногу голем, затоа што кога коефициентите се реални, вие имате реална слика и за тимовите. Коефициентите се одредуваат на начин што на нив влијаат повеќе фактори, реалниот коефициент ќе ви понуди реална слика.

Има многу одлични опции кога станува збор за онлајн обложувалниците на интернет, но вистината е во тоа што,тие се различни. Некои разлики можеби не се големи, но некои се доволно големи така што можат да имаат штетно влијание врз вашето искуство во онлајн обложувањето.

Коефициентот и традиционалниот начин на кладење

Под ова кладење се подразбира одење во некоја локална обложувалница. Кога се кладите на традиционален начин, вие се кладите на некој начин преку посредник. Тој има лиценца од обложувалницата која ја застапува. Тоа е добро се до онај момент кога сте сигурни дека таа е сигурна, но постојат и такви кои се лажни застапници. И тогаш во моментот кога треба да ви исплатат некоја голема добивка тие може да немаат доволно финансии. Исто така тоа е нелегално и регулирано од државата, па така и вие може да бидете уапсени, и вашите и нивните пари да бидат конфискувани.

Ова е една негативна работа во ваквиот начин на кладење. Секако тука во обизир треба да се земе тоа што немате увид на коефициентите од другите обложувалници. Па така вие мора да играте на таа понуда која ќе ви ја понуди обложувалницата. А додека пак оналајн вие ги имате на дофат сите обложувалници и нивните коефициенти па лесно може да го одберете онај кој ви одговара вам.