Како со помош на системи за предвидување за фудбал се предвидува исходот

Кладењето не е само среќа, резутатите на фудбалските натпревари може да се предвидат со системи за предвидување, овие системи се користат и за други спортови. Во оваа статија ќе прочитате за предвидување за фудбал.

Почетоци на системите за предвудување за фудбал

Првите публикации за статистички предвидувања за фудбал почнаа да се појавуваат во 90 -тите години. Но првиот модел е предложен многу порано од страна на Морни, кој ја објавува својата прва статистичка анализа за натпревар игран во 1956 година. Според неговата анализа „биномната дистрибуција“ обезбедува соодветна способност за предвидување за фудбал.

Овај модел е подобрен од страна на Реп и Бенџамин во 1968 година. Тие го подобруваат овај модел и докажуваат дека резултатите во фудбалот се предвидливи а не се само прашање на среќа. Првиот систем се карактеризирал со тоа што нудел параметри за напад и одбрана и ја земал во предвид и играта на домашен терен. Овие модели нуделе далеку подобри резултати и предвидувања од обличната просечна пресметка. Па затоа стануваат доста популарни и користени.

Методи за предвидување за фудбал

Сите методи може да се категоризираат во зависност од типот на натпреварот, временска зависност и регресивен алгоритам. Фудбалските методи за прогнозирање варираат во зависност од типот на турнир кој го игра фудбалскиот тим, но има и други параметри кои треба да се земат во обзир. Најпознати моетоди за предвидување во фудбал се:

  • Регресивен модел на доделување на рејтинг вредности
  • Временски независна поасонова регресија
  • Временски зависен Марков синџир

Употреба на овие системи во другите спортови

Овие модели што се користат за предвидување за фудбал, може да се користат и за други спортови. Услов е спортовите да бидат со цело броење односно слично бројење на резултат како во фудбал. Па така овие модели може да се користат за хокеј на мраз, ватерполо и други спортови. Во некои спортови треба мало прилагодување, но сепак базата од каде што започнува системот е иста.