Како до информации за кладење

Информации за кладење се најважното нешто во кладењето, колку повеќе ги имате толку сте поуспешни. Но никогаш немојте да дозволите да ве повлече кладењето на „сигурно“ со сите средства со кои располагате. Имајте на ум, никогаш се на едно место, тоа е клучно правило за било какво менаџирење со парите.

Важно во собирањето на информации за кладење е следење на натпреварите

Статистиката и анализата може да ви бидат од корист, доколку се искористат на правилен начин. Но сигурно она што ќе ви обезбеди профит е информацијата и познавањето. Многу важо е да ја познавате лигата или тимот на кој сакате да ги вложите вашите пари. Во познавањето на некој клуб или лига, ќе ви помогнат информациите. Важно е тие да бидат навремени и точни, затоа што во спортивно вие нема да имате корист од нив.

Најважно е да знаете како да дојдете до информација, и да ја искористите правилно. Исто така бидете внимателни и земајте ги со доза на резерва сите информации. Важно е да ги проверувате и изворите дали се релевантни, и дали се вистинити информациите. Постојат повеќе начини за да дојдете до инфомрации за кладење, како најдобри се следните:

  • Алатки кои ви испраќаат информации на е-маил
  • Помош од друштвените мрежи
  • Следење на натпревари на директен пренос
  • Распрашување за лигите или клубовите кои не ги познавате доволно
Алатки кои ви испраќаат информации на е-маил

Инфомрациите може да ги добивате директно на е-маил, сортирањето на кои инфомрации ќе дојдат до вас одлучувате вие. Според клучни зборови за кои сте заинтересирани, одбирате кој тип на информации ќе ги следите. Таква алатка е „Google Alerts“, оваа алатка ви го пружа ова и е бесплатен начин за добивање информации. Вие треба да го внесите само вашиот е-маил и да напишете клучни зборови за кои ќе добивате информации.

Друштвените мрежи како извор на информации

Многу добро е доколку знаете да ги искористите овај тип на податоци, тие ви се на располагање и бесплатни. Постојат групи, како што се групите на најпопуларната друштвена мрежа Фејсбук. Во овие групи има многу членови, некои групи бројат и по 50.000 – 100.000 членови. Доколку ги анализирате и точно соберите инфомрациите ќе ви помогнат за паметно кладење. Секако дека мислењето на толку голема група на луѓе може да биде попаметно отколку она на само еден. Сепак ова земете го со скептицизам и не се „залетувајте“ на сигурни натпревари, со сите ваши финансии.