Предвидување за фудбал или чиста среќа

Предвидување за фудбал е нешто реално, и со него се запознаени сите оние посериозни играчи. Предвидување за кој било спорт е статистички метод. Што се користи за спортско обложување, за да се предвиди исходот на фудбалски натпревари. Ова се прави со помош на статистики. Целта на ова е да се надминат предвидувањата на аналитичарите, кои ги прават коефициентите за обложувалниците. И на тој начин да се претпостави исходот на одреден натпревар и да се оствари профит.

Предвидување за фудбал може да се прави на повеќе начини

Постојат многу начини на кои може да се предвидува, но најпозната е рангирањето. Првите публикации за статистичко предвидување за фудбал почнуваат да се појавуваат во 90 -тите години. Но првиот модел е предложен многу порано уште во 1956 г. од страна на Морни, кој ја објавува својата прва статистичка анализа за натпревар. Според неговата анализа биномната дистрибуција обезбедува адекватна способност за предвидување за фудбал. И на почетокот се зема со доза на скептицизам, но потоа по увид дека се работи за реални искази, се користи во кладењето.

Сите методи може да се стават во категории во зависност од типот на натпреварот, временска зависност и регресивен алгоритам. Фудбалските методи за прогнозирање варираат во зависност од типот на турнир кој го игра фудбалскиот тим.

Најпознати начини кои се користат за предвидување во фудбал се:

  • Временски зависен Марков синџир
  • Временски независна поасонова регресија
  • Регресивен модел на доделување на рејтинг вредности

Секако постојат и други методи со кои може да се предвидува, но овие се најчесто користени и многу други методи овие ги имаат како база. Тие иако се различни нивната основа се базира врз овие формули односно методи за предвидување во фудбал.

За крај може да заклучиме дека кладењето на фудбал не е само среќа, сепак игра улога статистиката и анализата. Ова спаѓа во напредно кладење, наменето е за оние поискусните, не е за почетници.