Висина на коефициентите за кладење

Кога се работи за коефициентите за кладење тие често знаат да варираат. Ова многу често се случува во кладењето во живо, може некој коефициент да се смени премногу пати и да варира од многу висок до низок и обратно. Тоа е затоа што тој што го одредил тој коефициент има некои нови сознанија и инфомрации.

Што претставуваат коефициентите за кладење?

Коефициентите би можеле да ги дефинираме како одраз на веројатност за некој настан да се случи во натпреварите, врз основа на проценката на аналитичарите кои го креирале. Важно е да напоменеме дека понудениот коефициент е одраз од претпоставката за веројатност за исход на поединечни спортски натпревари.

Какви видови на коефициенти постојат?

Постојат повеќе видови на коефициенти за кладење и тие зависат од тоа за кој пазар се наменети. Главно сите коефициенти може да се поделат во 3 целини, тоа се:

  1. Фракциони коефициенти
  2. Децимални коефициенти
  3. Американски коефициенти

Но постојат и други коефициенти кои се наменети за Азија, тие нам не ни се многу познати но добро е да се знае дека постојат. Најпознати меѓу овие коефициенти се:

  • Кинески коефициенти – познати се и како „Хонг Конгшки“ коефициенти. Тие се еден од најпопуларните типови на коефициенти на тие простори.
  • Малезиски коефициенти – уште една врта коефициенти достапни на овај пазар. Тие аналогно се базираат на американските.
  • Индонезиски коефициенти – ова е трет облик коефициенти кои се среќаваат низ азиските кладилници. Индонезиските исто како и американските, можат да бидат позтивни и негативни.

Како да ги претворате од еден во друг тип овие коефициенти?

Како најлесен начин за ова би рекле дека се онлајн калкулаторите наменети стриктно за ова. Секако може и математички да ги префрлате од еден тип во друг, но онлајн калкулаторите тоа ќе го направат многу брзо и лесно за вас. Ова може да ви биде од корист доколку се кладите на некои странски кладилници каде што не се поддржани сите типови на коефициенти.