Начини на спортско кладење

Спортско кладење е игра на среќа во која онај што игра го погаѓа исходот на спортските случувања. Ваквото кладење е доста популарно. Некои се кладат од забава на некои им е хоби а некои пак за да остварат профит. Без разлика за што се кладите треба тоа да го правите одговорно. Постојат и повеќе начини на кои може да се кладите. Па така може да го одберете онај што ви одговара вам.

Сингл  спортско кладење

Кладење на сингл натпревари – каде играчот типува само на еден натпревар од сите понуди. Сингл натпревари на кои може да се кладите се само оние кои се посебно назначени од страна на кладилницата. Логично кај сингл натпреварите имате и повисоки суми на минимална уплата, затоа што вкупниот коефииент е низок. Ова е доста популарен начин на кладење.

Кладење со системи

Системското кладење може да се каже дека претставува условно обложување. Тоа е предвидување на исходот на повеќе натпревари, а притоа не мора да ги погодете сите исходи за да бидете добитни. Играчот има можност да го одбере било кој систем за обложување, па и повеќе поврзани системи. Ова е одличен начин за кладење и остварување на добивка.

Сложен систем е оној кој се состои од два или повеќе системи. Тука може да бидат вклучени фиксови но може да се игра и без нив фиксови.  Најчесто овој систем го користат искусните обложувачи, однсно луѓе кои имаат малку повеќе знаење во овој вид на кладење.

Кладете се одговорно

Една од најважните реаботи која треба да ја знаете кога се кладите е тоа да се познавате себеси и да знаете која е горната граница. Одговорно кладење треба да применувате во секој случај, тоа е споведено и законски регулирано во големите кладилници. Самоконтролата во кладењето ќе ви оствари голем профит и притоа нема да ги потрошите сите пари во обложувалница. Секако не мора да значи дека треба да вложите премногу за да осварите добивка, има случаи каде со мал влог се прават солидни добивки.