Што претставува комбиниран облог?

Комбиниран облог е добивање на повеќекратни облози односно серија на добивки. Идејата за комбиниран облог е да се намали ризикот а да се максимизира потенцијалната добивка. Најголема предност е тоа што постои покриеност наспроти обичниот облог. Тоа е затоа што не е потрено сите одбрани настани да се погодат, за да се оствари добивка.

Така со првичниот облог, ќе го намалите ризикот за губењето на вашите средства. Постојат многу различни видови на кладење со осигурување. Сите тие нудат различни начини, на вас останува изборот кој комбиниран тип ќе го користите.

Важна работа што треба да се разбере ај комбинираниот облог е онаа што опционалните синглови зависат од видот на комбиниран облог.

Комбиниран облог кој е наменет за почетници

Овој систем на кладење првично е наменет за почетници затоа што се смета за еден од најмалку ризичните системи за кладење. Исто така играчите не мора да имаат голема покриеност со парични средства или да ставаат големи облози од својата „банка“. Во суштина овој систем е тоа играчот да ја реинвестира почетната добивка како влог за следно кладење. Тоа се прави во зависност од тоа дали претходниот облог бил успешен или не. Кај овој систем играчот сам го одредува износот на финансиите за кладење, лимитот на парични средства и почетниот влог.

Пример за користење на овој систем

За првиот тикет влогот е 2 €, а коефициентот 2,00. Доколку тикетот е добитен влогот за следното кладење се дуплира, а профитот изнесува 2 €. Кај вториот тикет влогот е 4 €, коефициентот е 2,00. Доколку тикетот е добитен влогот се дуплира а профитот изнесува 4 €. Третиот тикет е со влог од 8 €, коефициентот е исто 2,00. Ако тикетот е добитен тогаш влогот повторно се дуплира, а прифотот е 8 €.

Четвртиот тикет е со влог од 16 € и ако тикетот е добитен тогаш кругот се затвора. Вкупниот осварен профит изнесува 30 €. Како идеален случај е низа од 5 погодоци. Па така гледаме дека профитот е еднаков на 15 пати зголемен почетен влог.

Доколку тикетот е недобитен се враќаме на почетокот на низата и започнуваме со нов круг. Се започнува со тикетот со број 1, и влог од 2 €. Небитно на кој дел од низата ќе паднете, вие може да изгубите само 2 €.